Kansainvälinen yhteistyö lisää puun käyttöä Aasiassa

Lehdistötiedote
Tukholma
Kansainvälinen yhteistyö lisätä puun käyttöä Aasiassa

Pohjoismainen sahateollisuus yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa Kiinassa

Nordic Timber  ja yhteistyöohjelma European Wood tekevät yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa puurakentamisen ehtojen parantamiseksi Kiinassa. Ainutlaatuisen yhteistyön ensi vaiheessa on kyse palosäädöksistä ja -normeista, jotka nykyisellään rajoittavat puun käyttöä rakennusalalla. Johtava tutkimusinstituutti Tianjin Fire Research Institute, joka kuuluu Ministry of Public Security -ministeriön alaisuuteen, on hankkeessa aktiivisesti mukana.

“Canada Wood Groupin, American Forest & Paper Associationin, European Wood -ohjelman ja Ministry of Public Security -ministeriön välinen yhteistyö merkitsee läpimurtoa työskenneltäessä pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansainvälisen yhteistyön ansiosta voimme vaikuttaa entistä voimakkaammin määräyksiin ja sääntöihin”, kertoo Nordic Timber  toimitusjohtaja ja European Wood -ohjelman puheenjohtaja Jan Söderlind.”Lisäksi yhteistyö paloturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä vastaavan ministeriön alaisuudessa toimivan tutkimusinstituutin kanssa antaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa normeihin.”

Kiinalaiset suhtautuvat tulipaloihin vakavasti, ja nykyiset puuta ja paloja koskevat rakennusmääräykset ovatkin tiukkoja. Rakennusalan määräyksissä kiinnitetään paljon huomiota rakennusmateriaalien palonkestoon, ja koska puu on palava materiaali, sen käyttöä rakennustarkoituksiin on rajoitettu suuresti.

”Määräykset eivät monelta kohdin vastaa alan uusimpia tutkimustuloksia”, sanoo European Wood -projektin johtaja Hans Dutina. ”Lähtökohtanamme on siksi siirtää länsimaista tiedeosaamista yksityiskohtia myöten instituuttiin, määrittää ne kiinalaiset palomääräykset, jotka eivät vastaa tieteellistä käsitystä, ja ehdottaa uusia määräyksiä.”

Potentiaali vastaa Suomen tuotantoa kolminkertaisesti

Puun käyttöpotentiaali Kiinan rakennusalalla on valtava. Seinien (ei-kantavien) ja kattojen (puiset kattotuolit) osalta potentiaali on betonirunkoisissa kerrostaloissa noin 50 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä on kolminkertainen määrä verrattuna Suomen vuotuiseen tuotantoon, joka on noin 13,5 miljoonaa kuutiometriä.   ”Kiinan rakennusjärjestelmät ja -menetelmät eivät ole kestävällä pohjalla”, sanoo Jan Söderlind. ”Energiaa vaativia rakennusmateriaaleja käytetään liikaa asuinneliömetriä kohden johtuen raskaista rakennustavoista (betoni ja muuraus), ja energiankulutus lämmityksessä ja jäähdytyksessä on suuri. Palomääräysten ja standardien muuttamisen kautta voimme ottaa Kiinan markkinoilla käyttöön uusia rakennusjärjestelmiä ja saada aikaan kestävää kehitystä. Samalla avaamme tietenkin tietä pohjoismaiselle mekaaniselle puuteollisuudelle.”